LØSNINGSORIENTERT: Celine Hesstvedt sier at bøndene må selv finne ut hvilken metode de skal bruke for å avvikle		melkeproduksjonen.
LØSNINGSORIENTERT: Celine Hesstvedt sier at bøndene må selv finne ut hvilken metode de skal bruke for å avvikle melkeproduksjonen.

Avvikling av melkeproduksjon

TINE SA har måttet avvikle jarlsbergeksporten, dette betyr en krevende og stor omstilling for norsk melkeproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

I 2018 fikk TINE et tap på rundt 200 millioner kroner kun for å opprettholde eksporten på varene sine til utlandet, spesielt jarlsbergosten. Dette er mye fordi eksportstøtten ble redusert i 2017, og dollaren som har vært sterk har dempet utsalget av osten. Norske bønder er nødt til å kutte produksjon av 100 millioner liter melk i løpet av to år, dette får konsekvenser for bøndene.

Hvam Videregående er en landbruksskole som blant annet produserer melk. Celine Hesstvedt som er avgangselev ved denne skolen og som har satt seg godt inn i saken om avviklingen av melkeproduksjon, forteller at det antageligvis kommer til å være melkeprodusenter som kommer til å gi seg som følge av avviklingen. Det kan være produsenter som nærmer seg pensjonsalder eller som har alternative inntektsmuligheter. Noen bønder må nok også vurdere å slakte noen kuer.

BØNDER OG DYR ER KNYTTET: Flere bønder er knyttet til dyrene sine og tenker det er leit hvis noen må bli solgt eller avlivet.
BØNDER OG DYR ER KNYTTET: Flere bønder er knyttet til dyrene sine og tenker det er leit hvis noen må bli solgt eller avlivet.

– Forholdstallene til bøndene er redusert for 2020. Det betyr at melkeprodusentene kan produsere mindre enn sin opprinnelige kvote. Dette er noe som hjelper bøndene, forteller Hesstvedt.

Hun forteller videre at den enkelte bonden er nødt til å gjøre justeringer i egen drift for å tilpasse seg endringen.

– Alternativer kan være å ha færre melkekuer eller ved å legge opp til at hver ku melker mindre. Her må bonden finne egne løsninger og hva som vil lønne seg.

Hjelp fra staten

Hesstvedt forteller at det er gjort en avtale med staten om en utkjøpsordning. Det betyr at norske melkeprodusenter kan velge å selge melkekvoten sin til staten for fastsatt pris. Tidligere ble kvoter som ble solgt til staten solgt ut igjen, men det gjøres ikke i denne omgang. Derfor vil det totale volumet av melk vil gå ned i Norge. Staten dekker en del av utkjøpet, resten må melkeprodusenter betale over økt omsetningsavgift.

­– Kuttet i melkeproduksjonen er beregnet til at det blir et samlet inntektstap på 1 milliard kroner. Staten skal bidra med 200 millioner i overgangsfasen, som brukes til oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter, forteller Celine Hesstvedt.

I følge Bondebladet.no ble det registrert 338 påmeldinger for kvotesalg den 2. januar 2020. De utgjorde over 30 millioner liter til sammen.

Venteliste

De som er innenfor avsatt oppkjøpsmengde i sin region vil få et tilbud om å sende inn søknad om salg. De andre blir satt på en venteliste.

– Melkeprodusenter som blir satt på venteliste kommer til å miste mye av inntekten. Hesstvedt forteller at hun har allerede hørt om flere som selger melkekyrene sine for å unngå et for stort tap inntektsmessig.