BRØDRE: Tor (t.v.) og Knut Audun Sørensen er i spissen for det norske initiativet. FOTO: 300050
BRØDRE: Tor (t.v.) og Knut Audun Sørensen er i spissen for det norske initiativet. FOTO: 300050

Nordmenn i spissen for ny idrett i vinter-OL

Da det første vinter-OLet gikk av stabelen i Chamonix i 1924 sto bandy på programmet, men siden har det ikke vært med. Nå vil et samlet internasjonalt bandyforbund få det med i 2026, med to norske brødre i spissen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er forskjell på å ønske noe, og ville noe, sier Tor Audun Sørensen. Han er hovedansvarlig for bandy i Norges Bandyforbund, og jobber tett sammen broren Knut Audun Sørensen, FIB (det internasjonal bandyforbundet) og IOC for å få bandy godkjent som OL-gren. Over de siste årene har de begge reist til Lausanne flere ganger for å få idretten godkjent i ”bid-booken”, som er søknaden som både potensielle vertsbyer og nye idretter må sende inn til IOC. Responsen har vært god, ikke minst da Kit McConnell, sportsdirektør i IOC, besøkte Lillehammer under ungdoms-OL i 2016. Her ble bandy fremvist som en demonstrasjonsøvelse.

– Det som imponerte Kit mest var farten på banen, hvor lett idretten er å organisere, samt den lave terskelen for å begynne fra tidlig alder, legger Tor til.

Underskriftskampanje

I slutten av november ble en underskriftskampanje lansert på nettsiden bandyinolympics.com, og det tok kun en uke før siden fikk 6 500 underskrifter. Intensjonen til kampanjen er å gi det internasjonale bandyforbund statistikk på hvor mange rundt om i verden som ønsker å få idretten inn på den største scenen.

FREMTIDEN: Potensielle norske OL-utøvere? FOTO: 300050
FREMTIDEN: Potensielle norske OL-utøvere? FOTO: 300050

– I tillegg til å gi oss rådata på oppslutningen for initiativet som vi kan presentere for IOC, vil den også fortelle publikum at vi jobber med saken, argumenterer Knut. Videre informerer nettsiden om fordelene for vinter-OL hvis bandy blir godkjent, og de er det mange av. Blant annet vil bandy vil øke universaliteten ved å få inn en gren som er en del av sentral-asiatisk kulturarv, det vil øke TV inntekter og få inn deltakere fra nye land som tidligere har hatt få muligheter til å delta, som for eksempel Mongolia og Kazakhstan, fortsetter Tor.

– Til og med Somalia var ett av 20 nasjoner som deltok i VM 2018, hvor Russland og Kina delte vertsansvaret, legger han til.

Øke kvaliteten

– Dersom det blir mer oppmerksomhet, og muligens TV-dekning, håper vi at idretten vil få et løft som på sikt vil utvikle gode spillere og få flere deltaker-land.

Håpet til forbundene rundt om i verden er at bandy vil få mer oppmerksomhet, og dermed på sikt øke kvaliteten på spillet.

– Bandy er den nest største vinteridretten i Norge, når det kommer til registrerte utøvere i forbundene, kun slått av ski, påpeker Knut.

UTVIKLING: Isbaner som Frogner Stadion vil være viktige for utviklingen av potensielle OL-utøvere. FOTO: 300050
UTVIKLING: Isbaner som Frogner Stadion vil være viktige for utviklingen av potensielle OL-utøvere. FOTO: 300050