MISJONSSALEN: Her samles noen av Oslos ungdommer og unge voksne med et kristent livssyn, hver uke. Første og siste del settes av til felles sang. Her under en av kveldene i Misjonssalen i november 2019.
MISJONSSALEN: Her samles noen av Oslos ungdommer og unge voksne med et kristent livssyn, hver uke. Første og siste del settes av til felles sang. Her under en av kveldene i Misjonssalen i november 2019.

Over 500 unge i Misjonssalen for å lære om Bibelen

Over 500 unge tilbringer hver mandag kveld i Misjonssalen for å lære om Bibelen. Oslo er bare èn av snart ti byer der opplegget Bibelkveld nå finnes.

Publisert Sist oppdatert

– Det å kunne få undervisning om det man synes er vanskelig å lese, og høre fra noen som faktisk har studert dette, tenker jeg er veldig verdifullt, sier Sigrid Fossen (23), en av dem som går fast her.

Kunnskapsrike lærere

Anna Bodsberg (22) går også på bibelkveldene i Misjonssalen, og peker på fordelen med at det er folk med mye kunnskap som underviser.

– Jeg ville få litt skikkelig bibelundervisning og synes det er fint å kunne komme her og få hjelp til å forstå ting, forteller Anna.

UNDERVISER: Joakim Magnus er mannen bak idèen og en av mange som underviser på bibelkveld. Her under en av kveldene i Misjonssalen i november 2019.
UNDERVISER: Joakim Magnus er mannen bak idèen og en av mange som underviser på bibelkveld. Her under en av kveldene i Misjonssalen i november 2019.

Det startet i 2012 da Joakim og Elyse Magnus startet YWAM Oslo (Ungdom i Oppdrag) og fikk et ønske om å lage et opplegg for mennesker i vanlige hverdager med jobber og studier, og som kanskje ikke har råd, tid, eller mulighet til å bruke et helt år på bibelskole.

Kveldene består av felles sang, ca. to timer bibelundervisning med pauser, og fellesskap der de deltakende spiser og prater sammen. Høstsemesteret 2019 tok bibellærerne for seg det gamle testamentet, og startet i januar opp med et nytt semester der resten av det gamle testamentet undervises.

På tvers av ulike kirkesamfunn

Kveldene er tverrkirkelige og åpne for alle, ikke bare de med en spesiell retning innenfor kristendommen. Alle som er nysgjerrige og vil lære mer, kan komme. Sigrid valgte å melde seg på fordi hun kunne få undervisning i de delene av Bibelen, spesielt fra det gamle testamentet, som er mer kompliserte å lese.

Den Norske Kirke

For mange er Bibelen gammeldags, utdatert og noe som ikke lenger er relevant for mennesker i dag. Ifølge en artikkel fra Nettavisen den 3/12/19, er tallet på medlemmer av Den Norske Kirke jevnt synkende. Statistisk Sentralbyrå registrerte i 2018 3,72 millioner medlemmer. Det er 75.000 færre enn i 2015. Derimot kan man se en 3 prosent økning fra 2018 til 2019 av medlemmer i kristne trossamfunn utenfor Den Norske Kirke, i 2019 ligger tallet på nesten 366.000.

- Positivt budskap

Øyvind V. Nesje er en av de i lederskapet som ønsker å se mennesker bli glad i Bibelen. Han mener at den har et positivt budskap også for oss som lever i Norge i dag, og drømmer om å se troende leve ut bibelens budskap.

– Når Guds Ord undervises og forkynnes i sin helhet, og man lever ut det som står der, skaper det en positiv forandring i enkeltpersoners liv og i gata, byen, og landet man bor i, mener Øyvind.