Vil halvere klimautslippene med mer miljøevennlige jobbreiser

Byrådet i Gamle Oslo som arbeidsgiver jobber sammen med arbeidstagerorganisasjonene i Oslo kommune mot et felles mål: mer klimavennlige jobbreiser. Dette målet innebærer at innen 2023 skal klimagassutslippene halveres, og i 2030 skal kommunale reiser til og fra jobb være utslippsfrie.

Publisert Sist oppdatert

Den største kilden til klimautslipp i byen, er transport. Cirka halvparten av utslippene skyldes nettopp privatbiler. I hovedstaden er det anslått at jobbreiser fører til utslipp av 80 000 tonn CO2 hvert år. Omtrent en tidel av dette kommer fra kommunens egne ansatte på vei til og fra arbeid.

– Klimavennlige jobbreiser er ikke bare fra for klimaet, det er også positivt for bymiljøet, den lokale luftkvaliteten, folkehelsa og arealbruken, mener Robert Steen fra Gamle Oslo byråd. Steen tror også at mer aktiv og grønn transport vil kunne inspirere ansatte til mer klimavennlige fritidsreiser.

Grønn jobbreiseordning

«Grønn jobbreiseordning» er en støtteordning lansert av kommunen. Ordningen skal først og fremst bidra til klimavennlige jobbreisetiltak. Byrådet har satt av 25 millioner kroner i 2019 til dette. Byrådet og organisasjonene har planer om om faste møtepunkter for idéutveksling samt inspirasjon om klimavennlige jobbreiser. Det er Klimaetaten som administrerer «Grønn jobbreiseordning». Enn så lenge fokuserer ordningen hovedsakelig på jobbreiser fremfor fritidsreiser. Arbeidsplasser som kan dokumentere en høy fossilbilandel vil bli prioritert, sier Steen. Det samme vil arbeidsplasser hvor tiltaket inngår som et av flere for å gjøre jobbreisene klimavennlige. Tiltakene er blant annet å tilrettelegge for sykling og lage flere sykkelparkeringer både inne og ute. Omgjøring av bilparkering vil også være et alternativ, da det bør være flere muligheter for å lade el-sykler. Tiltakene er også knyttet til kollektiv transport. Områder med dårligere muligheter for kollektiv transport vil få mulighet til å søke støtte for el-billading.

Samarbeid mellom Klimaetaten og SLF

Klimaetaten har i forbindelse med disse tiltakene inngått en avtale med Syklistenes landsforening (SLF) om sertifiseringsordningen «Sykkelvennlig arbeidsplass». Dette går ut på at alle arbeidsplasser i Oslo tilbys gratis sertifisering. I tillegg skal SLF sammen med en reisevaneundersøkelse lage en rapport som beskriver sykkelforholdene i hovedstaden. Dette skal gi råd om hvilke spesifikke tiltak hver arbeidsplass bør gjøre, forklarer Steen. Han håper også på å inspirere andre arbeidsplasser til å vurdere å tenke i mer klimavennlige baner.

ØNSKER AT FLERE SKAL VELGE SYKKELEN: Et av tiltakene for mer miljøvennlige jobbreiser, er å sette opp flere sykkelstativ både inne og ute. FOTO: 300099.
ØNSKER AT FLERE SKAL VELGE SYKKELEN: Et av tiltakene for mer miljøvennlige jobbreiser, er å sette opp flere sykkelstativ både inne og ute. FOTO: 300099.

Spent på utviklingen

Ifølge en undersøkelse blant kommunalt ansatte i Oslo, svarte ca 70% at reisene til og fra jobb blir gjort med kollektivtransport, sykkel eller gange. 30% kjører bil. Blant de som kjører bil er Ulrik Nedgaard.

– Jeg foretrekker å kjøre bil fordi jeg synes det blir mas med buss, enkelt og greit. De er stappfulle rundt tiden jeg skal på jobb. I tillegg må jeg bytte buss hvis jeg reiser hjemmefra til jobb, forteller Nedgaard. For at han skulle byttet ut bilen med bussen, mener han at bussene måtte ha gått oftere i tillegg til at det ikke skulle vært nødvendig å bytte buss. Han er også misfornøyd med at man ofte er avhengig av en konkret buss for å rekke jobb. Videre forteller Nedgaard at han synes det er positivt at det har blitt et større fokus på klimavennlige alternativer. Han vil bli flinkere til å benytte seg av kollektiv transport hvis tiltakene bidrar til en forandring. - Jeg ønsker jo som alle andre å tenke mer miljøvennlig, så jeg er spent på hvordan mulighetene med kollektiv transport utvikler seg, avslutter Nedgaard.