USIKKERHET: Marstrandgata 9 og 11 ønskes rivet og bygges nye forretnings- og boliglokaler som vil kunne benyttes av flere.
USIKKERHET: Marstrandgata 9 og 11 ønskes rivet og bygges nye forretnings- og boliglokaler som vil kunne benyttes av flere.

Omdiskutert boligutbyggelse

Bolig og forretnings utbyggelsen i Marstrandgata og Stockholmgata er under planlegging. De ulike forslagene fra forslagsstiller og Plan og Bygg i Oslo kommune vil bli presentert på høringen som har frist 03.06.19.

Publisert Sist oppdatert

Marstrandgata 9 & 11 AS foreslår å omregulere Marstrandgata 9, 11 og Stockholmgata 20 fra industri til bolig og forretning. Forslagsstiller planlegger å rive all eksisterende bebyggelse og bygge opp til 6 nye etasjer med delvis inntrukket 7. etasje, noe som vil gi ca. 82 leiligheter.

Uenighet

Oslo kommune kan så langt ikke anbefale det innsendte planforslaget. Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget, forteller Øystein Haga, saksbehandler hos Oslo Kommune. Å øke høyden med fulle leilighet etasjer i 5, 6. og en 7. etasje, er helt i strid med kvartalsstruktur og estetikk lyder innsendt klage på vegne av Københavngata 15,17, 19 og Dælenenggata 30. Klager ber om at kommuneplanens høydebestemmelser følges, og understreker at de vil sende inn nye klager dersom så ikke gjøres. Klager påpeker at de synes utbyggers forslag på ingen måte er en god tilpasning til eksisterende bebyggelse i kvartalet, da de andre bygårdene ikke er mer enn fem etasjer høye, med loftsetasjer med skråtak som den 5. etasjen. Noen har også leiligheter i 5. etasje. Disse er da en del av loft/takbygg, og ikke egne leilighet etasjer slik det planlegges i det eventuelle nybygget. Klager er og bekymret for lysforholdene i bakgården med et så høyt bygg, og skeptiske til økt støybelastning i bakgården, i et ellers rolig boligområdet som følge av felles takterrasser og ber om at dette også vurderes.

Det større bildet

Kjell Kristian Olstad, daglig leder i Marstrandgata 9 & 11 AS forklarer at det er vanlig å motta kritikk fra beboere og borettslag rundt under en utbyggelse. Olstad understreker at dersom boligproblemet i Oslo skal løses og ikke eskalerer, må det tilrettelegges for flere boliger i området. Her blir vi nødt for å bygge høyere og tettere i bygårdene og der hvor vi ser folk ønsker å bosette seg, forteller Olstad.

—Det å bygge boliger vil alltid få noen konsekvenser for de som bor nærliggende. Den saken her er jo både politisk og samfunnsnyttig, at det er noen som er villig til å investere penger i boligbygging når behovet er der. Men jeg har selvfølgelig full forståelse for at det skaper reaksjoner og misnøye, jeg hadde heller ikke likt å ha masse utbygging på nabotomten min, men man må blir nødt til å se det større bildet her, sier Olstad.

Beslutning

Begge parter er enige om planlagt forretning i første etasje. Utbyggelsesforslaget fra både utbygger og Plan og Bygg hos Oslo kommune er lagt inn til høring. De ulike forslagene vil bli presentert på høringen som har frist 03.06.19. Det er politikerne som sitter i rådhuset som vil komme med den endelige beslutningen om prosjektet blir vedtatt, og hvilken utforming bebyggelsen vil få.