SOTAHJØRNET: Kiosken ligger på hjørnet mellom Strømsveien og Etterstadgata. <br>FOTO: 300078
SOTAHJØRNET: Kiosken ligger på hjørnet mellom Strømsveien og Etterstadgata.
FOTO: 300078

100 år gammel kiosk blir vernet

Den hundre år gamle kiosken har stått i veien for OBOS sine fremtidsplaner - nå kan kiosken bli vernet

Publisert Sist oppdatert

OBOS har i over 20 år hatt planer om å bygge ut den 3,8 mål store eiendommen sin i Etterstadgata på Vålerenga. Nå står det to bygninger på eiendommen, en nedlagt fabrikk og en forlatt kiosk. Planen er å gjøre plass til å bygge rundt 50 leiligheter. Lokale har jobbet lenge for å redde kiosken, og bydelspolitikere og byantikvaren har også engasjert seg.

BEVARINGSENGASJEMENT: Den lille kiosken ved sofahjørnet har vekket et enormt bevaringsengasjement for menneskene på Vålerenga.<br>FOTO: 300078
BEVARINGSENGASJEMENT: Den lille kiosken ved sofahjørnet har vekket et enormt bevaringsengasjement for menneskene på Vålerenga.
FOTO: 300078

Samlingsted for de lokale

Den gamle kafeen i Strømsveien 51 var i mange år et sentralt samlingssted for klubbens tilhengere og bydelens beboere. Det eneste minnet som er igjen fra tidligere tider er den røde kiosken. Kiosken blir kalt for Sotahjørnet – etter møtestedet på andre siden av Etterstadgata, og Sotahjørnet er fortsatt en viktig del av historien til både Vålerenga bydel og VIFS ånd.

Hallvard Trohaug er en av byantikvarene som har engasjert seg i å verne kiosken. Han forteller at boden ble oppført for salg av frukt og tobakk, og at de er kjent med at den senere blant annet har vært i bruk som mottak for tøy til rens, som pølsebod og grønnsaksbutikk, og til sist utsalg av frukt og is. Slike små kiosker var ikke en uvesentlig del av byens næringsliv og gatemiljø i eldre tid, men de aller fleste er i dag borte, forteller Trohaug.

– Vi har derfor sett det som en verdi å kunne ta vare på en slik kiosk som del av det historiske miljøet på Vålerenga, et forstadsmiljø hvor nettopp små familiebedrifter innen håndverk, handel og tjenesteyting florerte. Det er et svært enkelt bygg, men det er i regelen alle slike kiosker, sier Trohaug.

Det skal sies at kiosken ikke er selve Sotahjørnet, forteller Trohaug, men er et av få gjenværende elementer i miljøet rundt Sotahjørnet.

Bevare kiosken

OBOS, som er eier, har lagt fram utredninger som underbygger at kiosken ikke er i god teknisk stand, og at det må nok gjøres større reparasjonsarbeider på den. Trohaug forteller at kiosken er et lite bygg, så kostnaden trenger ikke å bli all verden. Byantikvaren har vært åpen for å flytte kiosken, hvis det gjør det enklere å bevare den, men innen miljøet og på en stilmåte at det stadig relaterer seg til offentlig areal slik en kiosk gjør.

PLANKESKUR: Kiosken er et enkelt plankeskur satt opp med restmaterialer etter byggevirksomhet i området.<br>FOTO: 300078
PLANKESKUR: Kiosken er et enkelt plankeskur satt opp med restmaterialer etter byggevirksomhet i området.
FOTO: 300078

– Byantikvaren støtter Plan-og bygningsetatens planforslag, hvor kiosken flyttes inn til det lille offentlige torget som tenkes opparbeidet nærmest Strømsveien, sier Trohaug.

Lokalhistorie

Vålerenga Vel er en av lokalpatriotene som også har engasjert seg.

– Den lille bua er et viktig historisk dokument for oss som bor her og en naturlig del av vårt bybilde, sier Vålerenga Vel.

De har i alle år, så lenge det har vært foreslått regulering og utbygging i Etterstadgata 2-6, jobbet for å bevare den eldre bygningsmassen som står der, og heller integrere den sammen med nybygg som står i stil det som er der fra før av. – Dette er noe Vellet har jobbet med helt siden oppstart, bevaring av både kiosken og all annen eldre bebyggelse på Vålerenga har alltid vært en kampsak for oss.

Kiosken har stor lokalhistorisk verdi som knytter seg til Sotahjørnet som møteplass til fotballen.

– Det er et landemerke de fleste som har bodd i Oslo en stund kjenner til, ikke minst er det noe som går igjen i alt fra sangtekster og lyrikk fra både lokale og litt mer perifere poeter og artister, forteller Vålerenga Vel.

Ser ikke poenget

Konserndirektør Nils Morten Bøhler i OBOS ser ikke poenget med å så vidt flytte kiosken.– Vi ser ingen funksjon eller behov for den der. Hadde kiosken vært i god stand kunne vi gitt den til idrettsanlegg eller noe slikt, men å bevare den der den står har ingen hensikt.Bøhler håper det skjer noe snart, slik at de kan komme i gang på eiendommen i 2020.

– Det er viktig å få fornuftig bebyggelse på området som har ligget brakk i mange år. Vårt prosjekt blir en flott avslutning på Vålerenga, sier Bøhler.