OPPRUSTNING: Selve hovedpuslåren på Grünerløkka, Thorvald Meyers Gate, gjennomgår nå en omfattende gate-opprusting. Både gatedekke, trikkeskinner og offentlig møblering skal forbedres.<br>FOTO: 300092
OPPRUSTNING: Selve hovedpuslåren på Grünerløkka, Thorvald Meyers Gate, gjennomgår nå en omfattende gate-opprusting. Både gatedekke, trikkeskinner og offentlig møblering skal forbedres.
FOTO: 300092

87 nye trikker til Oslo

25. februar begynte oppgraderingen av Thorvald Meyers Gate. Noen måneder inn i byggeprosessen opplever nærmiljøet byrden av arbeidet.

Publisert Sist oppdatert
OMFATTENDE: Kollektivtrafikken påvirkes sterkt av arbeidet.<br>FOTO: 300092
OMFATTENDE: Kollektivtrafikken påvirkes sterkt av arbeidet.
FOTO: 300092

Thorvald Meyers Gate er hovedpulsåren på Grünerløkka, og der Løkka-folket oppholder seg mest i. I tillegg går majoriteten av kollektivtransport gjennom nettopp denne gaten. Nå fornyes både trikkeskinner, gatedekket, fortau og deler av vann- og avløpsnettet. Arbeidet deles opp i tre faser, og skal etter beregningene ferdigstilles i løpet av to og et halvt år.

Bymiljøetaten

Ifølge prosjektlederassistent i Bymiljøetaten Katarina Young er gateopprustningen et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Sporveien.

Oppgraderingen skjer i forbindelse med tilretteleggingen for de 87 nye trikkene kommunen har bestilt. En omfattende planleggingsprosess har foregått i forkant av byggeprosessen.

– Det er naturlig at et såpass omfattende byggeprosjekt i en slik sentral gate blir en byrde på nærmiljøet, sier Young.

De varsletpå forhånd om støy fra byggearbeidet, samt en del nattarbeid. De har forsøkt å være tidlig ute med distribusjon av informasjon rundt opprustningsprosessen, og sender hyppig ut nyhetsbrev til de som ønsker dette.

Vil gi tilbake til nærmiljøet

Kollektivtransport og gående skal prioriteres ved opprustningen av Thorvald Meyers Gate. For å sikre forutsigbar og smidig trikketrafikk vil en del parkeringsplasser fjernes, og gaten vil derimot utvikles for å fungere ideelt for syklister og fotgjengere.

Byggeprosjektet

 • Trikk og fotgjengere skal prioriteres.
 • Arbeidet skal etter planen ferdigstilles i andre halvdel av 2121.
 • Gaten skal stenges for gjennomfartstrafikk, og nye trikkeskinner utformes.
 • Nye benker, og ny tilrettelegging for kildesortering ved avfallsboksene. Mer sykkelparkering og offentlig møblering.
 • Fortauene skal oppgraderes og bli bredere, med natursteindekke, samt tilrettelegging for å håndtere overvann.
 • Øvre del av gaten, ved Birkelunden, vil få en mer historisk utforming.

– Denne gaten utgjør selve kjernen av Grünerløkka, derfor håper vi å kunne gi tilbake til nærmiljøet etter byggeprosjektet, sier Young.

Opprustningen omfatter blant annet brede nye fortauer for både fotgjengere og næringsdrivende med uteservering, nytt gatedekke, mer offentlig møblering og sykkelparkeringer.

– Arbeidet går etter tidsestimatet vi på forhånd så for oss, foreløpig får vi mest positive tilbakemeldinger og reaksjoner fra nærmiljøet.

De næringsdrivende i området vil selvfølgelig bli påvirket av byggearbeidet, likevel håper prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten at de med en åpen og god dialog kan minske byrden.

Opprinnelig var det satt opp to meter høye gjerder mot byggeområdet, disse er nå erstattet med lavere gjerder for å unngå for store innskrenkninger.

– Vi satser stort, og gjennomfører en forbedring av gaten som vi håper alle kan nyte godt av, sier Young.

De jobber kontinuerlig med å effektivisere, og takle eventuelle utfordringer underveis.

– Forhåpentligvis vil vi kunne vei opp for byrden vi legger på nærmiljøet under byggeperioden, når prosjektet er ferdigstilt.

Miljø- og klimapolitikk

NÆRINGSDRIVENDE: Siri fra butikken Granit forteller de ikke har mottatt en eneste kundeklage så langt mens arbeidet har pågått. – Nå har de enda ikke startet rett utenfor døren vår, men foreløpig går det fint. Forhåpentligvis ender det med noe som blir positivt for alle oss næringsdrivende i området. <br>FOTO: 30092
NÆRINGSDRIVENDE: Siri fra butikken Granit forteller de ikke har mottatt en eneste kundeklage så langt mens arbeidet har pågått. – Nå har de enda ikke startet rett utenfor døren vår, men foreløpig går det fint. Forhåpentligvis ender det med noe som blir positivt for alle oss næringsdrivende i området.
FOTO: 30092

Oslos byutviklingsarbeid går i trå med Miljøpartiet Det Grønne (MDG) sin miljø- og klimapolitikk. Målet er til syvende og sist å skape en by for alle, som ifølge Oslo Kommune fremmer livskvalitet og setter menneskene først.

Bahar Darabi (25) bor i Thondheimsgaten, og er en av de som daglige beveger seg i byggeområdet. Hun innrømmer i nåværende tidspunkt er utfordrende og ferdes i her, men håper det ferdigstilte resultatet vil kunne gjøre hovedgaten bedre for alle.

– Jeg må beregne lengre tid på vei til jobb, og det er forsåvidt trangt og vanskelig å komme seg rundt med for eksempel sykkel, sier Bahar.

Selv om Bahar bruker ekstra tid gjennom hovedgaten, tror hun de næringsdrivende preges mer av arbeidet enn de som ferdes i området.

– Dessverre er mange butikker og restauranter tildekket, og jeg kan se for meg det kan bli utfordrende for kafeer med uteservering nå mot sommeren.

Hun og kjæresten skulle tidligere denne uken ut å spise middag. Restauranten de på forhånd hadde snakket om, lå på andre siden av gaten. Med avstengingene på grunn av byggearbeidet måtte Bahar og kjæresten gå en god omvei for å komme seg til inngangen.

– Et lite øyeblikk vurderte vi faktisk å gå ett annet sted, og jeg kan se for meg at serveringsstedene kan tape et par kunder på nettopp dette.

BYRDE: Bahar Darabi må innrømme det er utfordrende å ferdes i byggeområdet. – Trikken går nokså uregelmessig, men jeg er imponert over hvor godt logistikken fungerer, sier 25 åringen. 							    <br>FOTO: 30092
BYRDE: Bahar Darabi må innrømme det er utfordrende å ferdes i byggeområdet. – Trikken går nokså uregelmessig, men jeg er imponert over hvor godt logistikken fungerer, sier 25 åringen.
FOTO: 30092

Bahar forteller at arbeidet i bunn og grunn ikke påvirker hennes hverdag, og har troen på at resultatet vil gjøre hovedgaten bedre for alle. Hun ser absolutt for seg at byrden vil bli verdt å bære til slutt.