ST:HANSPARKEN: Slik ser St.Hansparken og uteserveringen ut i dag.
ST:HANSPARKEN: Slik ser St.Hansparken og uteserveringen ut i dag.

Enighet om St.Hansparkens fremtid på tvers av partigrenser

Arkitektfirmaet Ghilardi+Hellsten la tidligere i år frem et forslag til hva som kan gjøres i parken på St.Hanshaugen. De synes tiden er inne for å diskutere et permanent tiltak i parken. Det stiller lokale politikere seg positive til.

Publisert Sist oppdatert

Tanken bak forslaget fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS er først og fremst å skape et moderne, funksjonelt og fremtidsrettet byggetiltak som er forankret i St.Hanshaugens rike historie. Det er godt tilpasset stedets topografi og skal tilby beboerne og besøkende på St.Hanshaugen servering uavhengig av værforhold og sesong.

FORSLAG: Slik ser arkitektfirmaet for seg at parken kan se ut i fremtiden.
FORSLAG: Slik ser arkitektfirmaet for seg at parken kan se ut i fremtiden.
FORSLAG: Slik ser arkitektfirmaet for seg at parken kan se ut i fremtiden.
FORSLAG: Slik ser arkitektfirmaet for seg at parken kan se ut i fremtiden.

Ghilardi+Hellsten har luftet sin idé for noen av bydelens politikere for å starte en offentlig dialog rundt parken og serveringsstedets fremtid. De håper at deres innspill kan være til inspirasjon for en åpen og inkluderende prosess med nabolaget. Det planlegges et folkemøte senere i juni, hvor flere aktører kan komme på banen, for å komme med andre innspill og diskutere hva som skal gjøres i parken.

Positive til innspill

1. kandidat i Venstre St.Hanshaugen, Hilde Vestrheim, forteller at parken er utrolig viktig for St.Hanshaugen som bydel. De har vært opptatt av parken over tid, og har ganske konkrete tanker om parkens fremtid i sitt lokalprogram.

– Vi ønsker egentlig en helårsservering, hvor det viktigste er å ruste opp uteserveringa, sier Vestrheim.

Hilde Vestrheim, 1. kandidat i Venstre St.Hanshaugen.
Hilde Vestrheim, 1. kandidat i Venstre St.Hanshaugen.

Parken benyttes av bydelens innbyggere både sommer og vinter, så behovet for helårsservering er stort. Vestrheim tenker at Ghilardi+Hellsten sitt forslag er spennende, men er i hovedsak opptatt av at det kommer flere forslag.

Per i dag er det bymiljøetaten som drifter parken, mens byrådet eier den. Bydelen har derfor ingen makt over hva som skal gjøres videre, men Vestrheim tenker at en arkitektkonkurranse kunne vært en fin ting.

– I tillegg er det viktig ar prosessen skal være inkluderende for innbyggerne og de som bruker parken. Det ville vært veldig positivt, forteller Vestrheim.

Får støtte

Tonje Sølland, medlem av Høyre St.Hanshaugen.
Tonje Sølland, medlem av Høyre St.Hanshaugen.

Det er bred enighet mellom de lokale partiene på St.Hanshaugen når det gjelder parken og dens fremtid. Tonje Sølland fra Høyre St.Hanshaugen synes skissen til Ghilardi+Hellsten ser spennende ut med tanke på utnyttelse og bruk av området der uteserveringen tidligere har vært. Likevel ønsker hun andre forslag velkommen.

Høyre er opptatt av at det blir lagt til rette for helårsservering og flere offentlige toaletter. De ønsker også å fortsette satsingen på Haugenfestivalen og bydelsdagene, samt muliggjøre Bondens marked og andre markedsdager.

Lokale aktører

Steffen Sørum fra Rødt St.Hanshaugen er veldig glad for at Ghilardi+Hellsten har tatt initiativ og lagt frem en idé. Han tror det bidrar til at prosesser settes i gang hos andre. Han er positiv til det konkrete forslaget som er offentliggjort

– Ut fra det jeg har sett så ser det ut som at det går i ett med landskapet og at arealet blir utnyttet maksimalt. Så vidt jeg kan se er det tenkt på universal utforming, at det er tilgjengelig for alle, sier Sørum.

FALLEFERDIG: Uteserveringen som står i St.Hansparken i dag holder dårlig standard og trenger en oppgradering.
FALLEFERDIG: Uteserveringen som står i St.Hansparken i dag holder dårlig standard og trenger en oppgradering.
Steffen Sørum, BU-representant for Rødt St.Hanshaugen.
Steffen Sørum, BU-representant for Rødt St.Hanshaugen.

Sørum er for at det skal bli uteservering i parken, og enig med Høyre om at toalettfasilitetene må oppgraderes. St.Hansparken er under et veldig press fordi Oslo har en tett befolkning og lite areal til aktiviteter utendørs. Rødt ønsker at parken skal være tilgjengelig for alle og befolkningens forskjellige behov. Derfor er Sørum også veldig opptatt av hvem som skal huse og selge på et eventuelt serveringssted.

– Vi ønsker at tilbudet skal være rimelig slik at det ikke begrenses til enkelte grupper. Streetfood er også et spennende alternativ. En rullering på foodtrucks, gjerne med lokale, unike bedrifter fra nærmiljøet, sier Sørum.

Forvaltning av parken

Samtlige partier på St.Hanshaugen ønsker først og fremst at driften skal ligge hos bydelen, og ikke hos bymiljøetaten, som i dag. Dette har vært enstemmig vedtatt i bydelsutvalget ved flere anledninger tidligere. Bydelsutvalget har også foreslått dette for Oslo byråd, men ikke fått gjennomslag.

– St. Hanshaugparken er bydelens grønne hjerte. Høyre ønsker at bydelen overtar forvaltningen av parken og vi vil legge til rette for gode sosiale aktiviteter og skape grønne økosystem til berikelse for nærområdet. Vi vil at lokalbefolkningen og det lokale næringslivet inviteres med i videreutvikling av en helhetlig plan for parken og aktivitetene i den, sier Tonje Sølland i Høyre St.Hanshaugen.