PLANLEGGER BYGGING: De holder ukentlige møter der de ser på modellen og planlegger byggingen. <br>FOTO: 300097
PLANLEGGER BYGGING: De holder ukentlige møter der de ser på modellen og planlegger byggingen.
FOTO: 300097

Ny skole med digital tvilling

Det er planlagt at det skal bygges en ny offentlig barne- og ungdomsskole på Bjørvika. Skolen skal designes med noe som heter digital tvilling, og den vil ha skolegård på taket, som er åpent for alle etter skoletid.

Publisert

— Det er ganske unikt fordi så vidt vi vet så er ikke det gjort på noen skoler tidligere, forklarer oppdragsansvarlig for byggeprosjektet, Jon Christian Bergby.

Forskjellen mellom vanlig 3D-modell og digital tvilling er at det ikke går like i dybden. Da vil utdanningsetaten ha en modell av bygget som er identisk med den som er bygget. Hvis de skal flytte en vegg senere kan de gå inn nøyaktig for å se. Samme ved å bytte en kran.

— Det er en veldig presis informasjonsmodell av bygget, informerer Bergby.

MULTICONSULT: De har ukentlige møter på Multiconsults hovedkontor på Skøyen. <br>FOTO: 300097
MULTICONSULT: De har ukentlige møter på Multiconsults hovedkontor på Skøyen.
FOTO: 300097

Multiconsult har fått kontrakt fra Undervisningsbygg Oslo KF for prosjektering. Nå planlegger de at de skal begynne å anskaffe en entreprenør i årsskiftet 2020, så man kan begynne å bygge våren 2020. I følge Multiconsult.no vil skolen romme ca. 840 barne- og ungdomsskoleelever. Forprosjektet er forventet ferdig i slutten av 2019.

Digital tvilling er et valg fra dem fordi de vil satse på utvikling, god planlegging og god kvalitet. Samt grunnlag for drift og oppfølging av bygget. Bergby forteller at digital tvilling også gir muligheten for simulering, utvidede analyser og behovsstyrt drift og vedlikehold.

— Det er nå ønskelig å ha det på de fleste nye bygg, for å holde tritt med de andre i bransjen. Det gir innovasjon, økt fokus på digitalisering og grunnlag for pris, sier Bergby.

Åpent for alle

Bjørvika skole skal bli åpnet for alle. Taket på skolen kan brukes som en park for de som vil, istedenfor å ha en skolegård. Bergby forteller at planløsningen blir slik, da det ikke er plass til skolegård ved siden av bygget. Planen er å bygge store gjerder rundt uteområdet, men området blir åpent for alle på ettermiddagen og kvelden.

— Det er ikke vi i Multiconsult har ikke valgt plasseringen for skolen, det har pågått reguleringsarbeid i noen år om hvor ting skal ligge, som også er en del av et større arbeid, forteller Bergby.

Han forklarer at planforum og arkitekter har planlagt beliggenhet og utforming av skolen i forveien.

Bjørvika skole er planlagt å bygges i 4.etasjer, og omtrent hele taket skal være uteareal. Det skal være utsikt og nyskapende løsninger. Bergby forteller at det også skal være offentlige toaletter, flerbrukshall og dansehall.

Høye ambisjoner om miljøkrav

Prosjektet kommer også til å sette høye ambisjoner med tanke på miljøkrav, og gå mot noe som heter 0 energi. Da vil det også være teknologi i bygget, som sikrer at behovsstyring, som vil si for eksempel at lys blir dempet automatisk i rom som ikke er i bruk. Det er teknologi i hvordan man lager skolen også; De bruker en arbeidsmetode som heter VDC (virtual design construction). Det er rettede arbeidsmøter for å komme videre i prosjektet, og intensiv jobbing der men også designer i møtene.

— Det er naturlig å ha en teknikk som styrer energibruken og hvordan man bruker bygget, slik at vi kan bytte ned energibruken der det ikke er i bruk, sier Bergby

Dette gjør de blant annet gjennom varmegjenvinningssystemer. Da blir det varmegjenvinning på vann og luft, der de tar varm luft eller vann og bruker energien fra det. Videre utreder de også bruken av solcellepaneler på fasaden, men det er uvisst om det blir mulig på grunn av høye bygg rundt skolen. De prøver likevel å få det til.

PLANLEGGING: Alle som jobber med prosjektet møtes for å planlegge, og da viser den digitale tvillingen på storskjerm.<br>FOTO: 300097
PLANLEGGING: Alle som jobber med prosjektet møtes for å planlegge, og da viser den digitale tvillingen på storskjerm.
FOTO: 300097

Bjørvikas vekst

Kristin Olsson Augestad, direktør i Bygg og Eiendom i Multiconsult har tidligere uttalt at Bjørvika er et av de områdene som virkelig har vokst frem de siste årene. Hun uttalte også at de gleder seg til å prosjektere dette nyvinnende skolebygget, som blir viktig for området.

I Bjørvika bygges det langs vannet og i høyden. Det blir et nytt Deichmanske bibliotek og Munch-museet som blir ferdig i 2020. Stein Kolstø, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE), som er ansvarlig for Fjordbyen, uttalte til Oslo kommune at det er snakk om 5000 nye boliger der, store offentlige bygg og denne nye skolen.

— Det blir en helt ny bydel. Vi bruker i alt 30 år fra start i 2005 til ferdig utviklet område i 2035, og det er spennende!

Kolstø forklarer også til Oslo kommune at alt er ferdigregulert, og at byggestrukturen er låst.

— Nå handler det om fasader, grunnarbeider, opparbeidelse av uteområder og offentlige byrom og plasser, altså byggesaksbehandling.

Denne skolen vil bli mye mer enn bare en skole. Den vil bli en slags park for alle som vil komme, med offentlige toaletter og lekeplass for barna, alt i 4.etasje.