Plassering: Løkka+ finner man i 2. etasje ved Sofienberghjemmet.
Plassering: Løkka+ finner man i 2. etasje ved Sofienberghjemmet.

Eldreyoga i Sofienbergparken

Mange opplever å komme i bedre form av treningen Løkka+ har å tilby.

Publisert

Krisesituasjonen vi nå er inne i har ført til store utfordringer for de fleste. På Grünerløkka er det spesielt de eldre som til vanlig bruker mye av fritiden sin på Løkka+, som kjenner på konsekvensene av pandemien. Helsetilbudet de bruker jevnlig, er nå nemlig stengt.

Når ting roer seg

Birk Eirik Fjeld er prosjektleder for Løkka+ og folkehelseterapaut ved Engelsborg ressurssenter. Han sikter seg inn til åpning mot høsten om ting roer seg ned etterhvert. Det positive for brukerne ved seniorsenteret Løkka+, er at det nå er åpnet opp et lite tilbud for dem.

– Vi har nå åpnet opp for en yogagruppe til utendørstrening. Instruktøren kommer til Sofienbergparken for å gjennomføre økten der. Gruppene er ikke så store, så på den måten minsker vi smittefaren, forteller Fjeld.

Fjeld legger til at hvis situasjonen fortsetter som den har gjort til nå vil mest sannsynlig Løkka+ fortsette å ha yogatimer utendørs, som et fortsettende tilbud til de som går der.

Fremtiden er fortsatt usikker

Eva Marie Salte er sykepleier på Helsestasjon for eldre, og hun kan meddele at Løkka+ og Helsestasjonen er stengt inntil videre, og vil mest sannsynlig være stengt ut året, eller til senhøsten.

– Årsaken er todelt. Tilbudene er av en slik karakter at de kan ikke gjennomføres på grunn av korona-restriksjonene, forteller Salte.

For å komme seg til lokalene til Løkka+, som er i andre etasje, må man gå gjennom sykehjemmets lokaler. Derfor, for å forebygge smitte unngås all trafikk som ikke er høyst nødvendig.

Oversikt: Inngangen til Løkka+ er gjennom Sofienberghjemmet, som nå holdes stengt. Her er det oversiktlig informasjon for brukere og pårørende.
Oversikt: Inngangen til Løkka+ er gjennom Sofienberghjemmet, som nå holdes stengt. Her er det oversiktlig informasjon for brukere og pårørende.

Overveldende positiv respons
Mange opplever å komme i bedre form av treningen, både fysisk og psykisk. Fjeld mener det er viktig å møte etterspørselen hos folk angående trening og aktivitet, de har et ønske om å gjøre noe med hverdagen sin.

Engelsborg ressurssenter og Løkka+ er til for å lære noe nytt. Det er et deltagelsesbasert møtepunkt, der er det også større engasjement angående helse blant ansatte og brukerne.

– De får en slags tilhørighet, det gir de en trygghet, forteller Fjeld.

Løkka+ skiller seg fra ordinære seniorsentre i fysisk utforming og innhold. Innholdet er basert på målgruppens behov, ønsker og innspill. Aktivitetssenteret har stor grad av brukermedvirkning. Samlokalisering av tjenester gjør også at aktivitetssenteret er annerledes enn et ordinært seniorsenter. Videre er det åpent opp for at alle bydelens innbyggere, uavhengig av alder kan benytte lokalene.

Tverrfaglig samarbeid er sentralt i arbeidet på seniorsenteret, det er avgjørende at ansatte har god kjennskap til tjenester og tilbud som er relevant for målgruppen de har. Løkka+ er et sted hvor de har mangfoldige og inkluderende aktiviteter, der helse og aktiv deltagelse står sentralt. Tilbud til seniorer 60+ er prioritert, men lokalene på Sofienberghjemmet disponeres også av frivillige, lokale lag og foreninger på tvers av generasjoner.