BEKYMRET: Naboer på Øksenvåghøgda er bekymret for at verdien på boligene deres vil synke. I boligfeltet er det fortsatt flere tomter som står ubebygd.<br>FOTO: MALENE ANDERSEN
BEKYMRET: Naboer på Øksenvåghøgda er bekymret for at verdien på boligene deres vil synke. I boligfeltet er det fortsatt flere tomter som står ubebygd.
FOTO: MALENE ANDERSEN

Fiskeoppdrett på Tøfta

Averøy seafood AS vil bygge et landbasert fiskeoppdrett på størrelse med 36 fotballbaner, der et nyetablert boligfelt vil bli nærmeste nabo.

Publisert   Sist oppdatert

De nærmeste naboene på Øksenvåghøgda er bekymret for hvilke konsekvenser fiskeoppdrettet vil ha for dem. Selv om det er et elektrisitetsdrevet anlegg, vil det bli stråling som kan påvirke deres helse. Naboene har vært i kontakt med andre som bor i nærheten av fiskeoppdrett. De sier det er vanskelig å bo i nærheten av slike anlegg grunnet støy.

– Fiskeoppdrettet vil også gjøre at verdien på boligene vår vil synke, sier nabo, Mai Britt Andersen.

PÅ STØRRELSE MED 36 FOTBALLBANER: Tegningene viser størrelse og plassering av det eventuelle fiskeoppdrettet. <br>FOTO: MALENE ANDERSEN
PÅ STØRRELSE MED 36 FOTBALLBANER: Tegningene viser størrelse og plassering av det eventuelle fiskeoppdrettet.
FOTO: MALENE ANDERSEN

Verdiforringelse og lite informasjon

Når det kommer til naboenes boliger og tomter, sier de at det blir en utfordring å få solgt dem hvis fiskeoppdrettet blir en realitet. Også tomtene som står ubebygd vil bli vanskeligere å få solgt.

– ­Det vil bli en utfordring å finne en ny tilsvarende tomt, sier nabo, Olav Furø.

Da naboene mottok informasjon om fiskeoppdrettet, var det allerede ferdige tegninger som fulgte med. De har en mistanke om at det har pågått en lang prosess uten at de har fått vite om det.

Positiv til nysatsing

POSITIV: Ordfører ved Averøy kommune er positiv til fiskeoppdrettet i og med at det er en nysatsing i måten å drive det på.<br>FOTO: MALENE ANDERSEN
POSITIV: Ordfører ved Averøy kommune er positiv til fiskeoppdrettet i og med at det er en nysatsing i måten å drive det på.
FOTO: MALENE ANDERSEN

Ordfører ved Averøy, Ingrid Rangøynes, sier dette er en nysatsing i måten å drive fiskeoppdrett på.

– Kommunestyret har stilt seg positivt til dette, da det vil bli nye arbeidsplasser både i etableringsfasen og driftsfasen, sier Rangøynes.

Det er fortsatt usikkert på hvor mange arbeidsplasser det vil bli, men Rangøynes tror det er snakk om 40-50 nye arbeidsplasser.

Konsulent for Averøy Seafood AS, Even Akerø, mener at de vil få bedre kontroll på landkvalitet og fiskehelse.

– Det er ideelt å ha fiskeoppdrettet helt ute med havgapet, sier Akerø.

I og med at dette vil ha en innvirkning på friluftsområdet Stavneset, har de sett på andre alternativ der fiskeoppdrettet kan bli plassert. Men Akerø sier det er Tøfta som er det mest ideelle stedet.