Nordbygata 52, parkeringsplass. FOTO: 300071
Nordbygata 52, parkeringsplass. FOTO: 300071

Park eller parkeringsplass?

I byutviklingskomiteen til Gamle Oslo ønsker de å gjøre noe med Norbygata 52. I dag er det kun en parkeringsplass der.

Publisert   Sist oppdatert

Parkeringsplassen tar opp et stort område med potensiale på Grønland, og derfor foreslår SV å lage en liten park som familier og andre i bydelen kan benytte seg av. Plassen har stått tom de siste årene og er kun brukt som parkeringsplass for en kommersiell parkeringsbedrift har muligheten til å ta betalt for parkeringen. Tidligere har den nå værende parkeringsplassen vært fylt med bygg. Etter det ble valgt at dette skulle rives, har de ikke gjort annet med plassen enn å lage en parkeringsplass.

Heldal mener dette ville vært en fin mulighet for beboerne rundt, å kunne ha en liten park der barn og familier kan oppholde seg og leke.

Partiene i byutviklingskomiteen er uenige, og flere ønsker ikke ny virksomhet i området. Uenighetene gjør det vanskelig å realisere ideen om en park allerede, men SV håper på at flere ønsker å realisere det etterhvert. Blant annet Høyre og Arbeiderpartiet mener Gamle Oslo har nok parker og lekeplasser fra før, og at det ikke trengs en ny park i Norbygata 52.

Trygg møteplass

- SV ønsker en trygg møteplass med lekeapparater som beboerne i blokkene ved sidene av kan nyte godt av, sier Steinar Heldal fra SV på byutviklingskomiteens møte tidligere denne måneden. Heldal mener beboerne trenger en lekeplass i område som flere kan benytte seg av.

Verken Høyre eller Arbeiderpartiet støtter idéen til SV, da de mener bydelen har nok parker og lekeplasser slik det er nå. De vil heller gjøre noe annet fornuftig med plassen og syntes at området heller ikke einer seg til en park. Det vil uansett ikke bli nok plass til en stor park derfor ser de ikke helt poenget med det.

Simen Gjersvoll Osland (H) og Lise Swensen (Ap) mener Norbygata 52 ville vært en unaturlig plass for en park. Swensen ønsker at kommunen kjøper opp parkeringsplassen, og heller bruker den til noe annet. Mens Simen Gjersvoll mente at plassen ville kun forfalle som park, fordi det ikke ville blir lagt nok penger i den.

Verning av bygg

SV ønsker også at byggene rundt får en større vernestatus. For noen år tilbake ble en stall revet i området fordi den ikke hadde verneplikt, noe som vakte oppsikt. Lise Swensen presiserer på byutviklingskomiteens møte at det er viktig å verne bygningene i bydelen. Foreløpig er det enstemmig vedtatt i byutviklingskomiteen at bygningene rundt parkeringsplassen er vernet. De er for å bevare byggene slik de er. Byggene har vært der i flere år og er merkverdige i området mener flere av beboerne. Hva som skjer med Norbygata 52, er ikke bestemt. Selv om det ikke er ønskelig at plassen fortsetter som parkeringsplass. Både private eiendomsfirmaer og utbyggere har interesse i tomten for hotell eller næringslokale. Vedtak om Hotell på plassen ble nedstemt med fire av fem stemmer. Men bydelsvalget ønsker å la Eiendoms og byfornyelsesetaten om å se på om de kunne kjøpt tomten for å gjøre noe med plassen. Forslaget vedtas, med kun to stemmer i mot.