En av bussene til Aktive Fredsreiser. Foto: Aust Agder blad.
En av bussene til Aktive Fredsreiser. Foto: Aust Agder blad.

Skoleturene med fokus på menneskerettigheter

Hvert eneste år drar flere klasser, rundt om i Norge, på skoletur til Berlin. Aktive Fredsreiser er en sterk aktør for å få til disse turene.

Publisert

Aktive fredsreiser tilbyr skoleturer til forskjellige destinasjoner hvor fokuset ligger på menneskerettigheter og demokrati. De fleste organiserte turene er innom en eller flere konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig. Daglig leder, Helga Arntzen, var med å starte Hvite Busser til Auschwitz i 1992, og startet Aktive Fredsreiser 1998. De tilbyr også regelmessige turer til Gambia og Kambodsja, hvor de driver med bistandsarbeid.

Per Christian Terkelsen har jobbet i Aktive Fredsreiser siden 2005. Der arbeider han i bussavdelingen, og er også reiseleder på turene. Han forteller at Aktive Fredsreiser ble grunnlagt fordi det var og fortsatt er voksende nynazisme i Europa.

– Drivkraften vår er å få ungdom til å reflektere rundt temaer som menneskeverd, likegyldighet, mobbing, rasisme og toleranse.

Undervisningskoffert til alle

På turene til Berlin rettes det spesifikt fokus på andre verdenskrig og den kalde krigen som oppsto etter andre verdenskrig. Besøk av Stasi-fengselet og Bernaurer Strasse, hvor man får se Berlinmuren, er på agendaen for turene. Utenom turene driver Aktive Fredsreiser med markeringer av dager som FN-dagen, menneskerettighetsdagen og kvinnedagen med egne arrangementer. De deler også årlig ut to priser. "Blanche Majors forsoningspris" tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal være med på å peke på virkeligheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid. Prisen "Fangenes testamente" gis til «den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelse av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn. Prisen går i særdeleshet til forskere som har brukt sin tid, kunnskap og innsikt for å bygge opp en reel beredskap mot ondskap, og til fremme for fred» (fra stattuttene for prisen).

– Vi har også laget en egen undervisningskoffert som er sendt gratis til alle ungdomsskoler i landet. Den inneholder fagstoff, rollespill og filmer om menneskerettigheter, rasisme, mobbing, klima og miljø og radikalisering, forteller Terkelsen.

Grunnlegger Helga Arntzen. Foto: Aust Agder blad.
Grunnlegger Helga Arntzen. Foto: Aust Agder blad.

Mottar større støtte fra staten

Aktive Fredsreiser er et ideelt aksjeselskap, som vil si at alt overskudd går til fredsskapende formål. I 2006 mottok grunnlegger, Helga Arntzen, Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for fredsarbeid på nasjonalt plan. Aktive Fredsreiser skriver selv på sin egen nettside at reisene er en effektiv vaksine mot utbredelsen av Nynazisme i Norge. Per Christian Terkelsen sier at han tror turene er spesielt viktige nå i dagens samfunn, med tanke på den voksende høyrebølgen i Europa.

– I år blir det bevilget 15 millioner på statsbudsjettet som tilskudd til holdningsskapende skoleturer, avslutter han.