SKRYT: Lærer Ruth Scham roser elevene for deres engasjement og lærevilje. Foto: Runa Leinan
SKRYT: Lærer Ruth Scham roser elevene for deres engasjement og lærevilje. Foto: Runa Leinan

Flere ønsker å lære norsk

I 2004 trådte introduksjonsloven i kraft for fullt, og siden den gang har antall personer som benytter seg av retten og plikten til norsk- og samfunnsfagundervisning bare økt.

Publisert Sist oppdatert

Loven pålegger NAV og kommunen ansvar å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. I tillegg skal den tilrettelegge for at deltakerne skal få raskt kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv. Statistikk fra SSB viser at tilbudet er populært blant innvandrere, og i 2017 toppet statistikken seg med hele 28800 studenter. Det er en økning på 5000 personer fra året før.

Flest syrere

Oslo kommune tilbyr introduksjonsordningen flere steder i kommunen, og ved Oslo VO Helsfyr går for tiden i underkant av 2000 studenter på voksenopplæring. Inspektør ved skolen, Iren Vetaas forteller det er stor variasjon i nasjonaliteter, men at det helt klart er overvekt av syriske elever, med eritreere på plassen bak. Dette samsvarer også med hvordan det er på landsbasis.

Vetaas forteller at en av grunnene til den store økningen av studenter skylles flyktningstrømmen i 2015.

Språkpraksis

Introduksjonsloven sier at innvandrere har rett og plikt til 50 timer samfunnsfag, i tillegg til norskopplæringen som varierer mellom 600 til 3000 timer, ut i fra nødvendighetsgraden. I løpet av norskopplæringa skal også elevene ut på en arbeidsplass for å lære norsk.

STUDENT: Osman Omar (t.h) drømmer om å bli bilmekaniker, men først ønsker han å bli ferdig med norskopplæringa. Her diskuterer han norsk sammen med medstudent Moustafa Laila.<br>Foto: Runa Leinan
STUDENT: Osman Omar (t.h) drømmer om å bli bilmekaniker, men først ønsker han å bli ferdig med norskopplæringa. Her diskuterer han norsk sammen med medstudent Moustafa Laila.
Foto: Runa Leinan

– Når elevene er klare for det, blir de sendt ut i språkpraksis to dager i uken. Det er en fin måte å få praktisert språket på, samt bygge nettverk, sier Vetaas.

Vanskelig, men viktig

Osman Omar (20) fra Eritrea er en av studentene ved Oslo VO Helsfyr. Han forteller at han synes det er viktig å lære seg norsk, men at det kan være utfordrende til tider.

– Jeg begynte på norskopplæringen i mars i år. Det er litt vanskelig, men det går greit, sier Omar. Studenten legger til at han trives godt på skolen, men at han gleder seg til å bli ferdig.

Ruth Scham er en av lærene ved Oslo VO Helsfyr, og hun har hovedansvar for klassen Omar går i. Hun skryter av både han og resten av elevene sine.

– Gruppa har en fantastisk dynamikk. De hjelper hverandre med å bli bedre og har en stor lærevilje. Det er viktig, smiler Scham.